Fraktfritt över 500 kr under 2 kg | Säker Betalning med Svea Ckeckout

Näringsterapeutens blogg

Här kommer våra nyhetsbrev visas och intressant information om våra produkter och analyser. Nyheter inom branschen samt Annas Webinar kommer också annonseras här. Välkommen in!

Med anledning av Personuppgiftslagen:

I korthet:

Vi säljer eller delar aldrig dina uppgifter med tredje part som vi inte har ett relevant samarbete kring vår egen utveckling och din service.

Du kan alltid begära att vi tar bort dina uppgifter helt eller delvis eller slutar skicka nyhetsblad till din mejladress.

Vi skickar ett nyhetsbrev i månaden enbart till de som kryssat i att man vill ha nyhetsbrevet.

Vi lagrar information enligt bokföringslagen, ordrar i sju år. I backoffice upp till tre år.

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). Vi säljer eller delar aldrig våra kunders privata uppgifter/adress med andra än de som arbetar med oss i Husapoteket.eus verksamhet med försäljning och kommunikation.

Policy GDPR

Denna policy beskriver hur Husapoteket.eu, ägt av Näringsterapeut Anna J Hjelm (7008041902), hanterar dina personuppgifter.

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig: Anna J Hjelm

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter eller tjänster via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar:

ditt namn,

din e-postadress 

ditt telefonnummer

din adress

vid fakturaköp också ditt personnummer som hanteras av Svea Ekonomi via Svea Checkout. 

Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

 

Användning av information

Husapoteket behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, abonnemang, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna driftinformation samt information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende våra och utvalda samarbetspartners tjänster.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster vilka är för internt bruk.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal om abonnemang (abonnemangsvillkor)

Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos Husapoteket.eu, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag vilket i dagsläget är sju år i pappersform enligt bokföringslagen.

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring Husapoteket.eu och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos Wikinggruppen, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Wikinggruppen kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, SEO, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Skicka annars ett mail till info@husapoteket.eu så tar vi bort dig från Nyhetsbrev eller alla dina uppgifter från ev tidigare köp.

Ändring av integritetspolicy

Wikinggruppen äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation: Husapoteket.eu Anna J Hjelm, Grödingevägen 49A, 147 31 Tumba, info@husapoteket.eu, 0762074341.

Analyser

Analyser skickas via mail och kommer från och men nu att ha ett referensnummer istället för ditt namn på analysen så att provsvar inte kan kopplas till enskild person. Referensnummerlistan förvaras inlåst hos Husapoteket.eu. Ansvarig för personuppgifthanteringen är Anna Jensson Hjelm, ägare och VD. Direktnummer: 0762074341

 

 

 

Varför ska vi rena vår kropp och vad menas med detox?

 

I våra dagar får vi dagligen i oss ämnen som på sikt kan få allvarliga konsekvenser för vår hälsa, såvida vi inte tar hand om vår kropp genom att då och då rensa vår lever från gifter och tarmar från slaggprodukter. Vår kropp behöver en inre städning helt enkelt.

Behovet och nyttan med att rena sin kropp är ingen ny upptäckt. Vi har sedan lång tid tillbaka exempelvis fastat, vilket också är ett sätt att rena kroppen. Dock så medför ren fasta att vi utöver gifter även tappar de näringsämnen som kroppen så väl behöver för att vi ska orka fungera normalt i vårt dagliga liv.

En detoxkur kan se ut på många olika sätt, men den som vi rekommenderar består av kosttillskott, som samtidigt som de renar även ser till att du behåller de ämnen och stimulerande örter som hjälper kroppen att fungera ptirmalt.

Samtidigt som kuren är välgörande, får vi även extra energi och kanske tappar vi några kilon på vägen.

 

På husapoteket har vi vår bestseller från Herba Plus, en kur som varar mellan 3-5 veckor och som är sammansatt av farmaceutiska ingredienser som kan ha stimulerande effekt på tarm, lever, njurar, cirkulation och PH-värdet.

 

Vi vill även tipsa om Mighty detox från Alpha Plus som är en ekologisk greensblandning och innehåller en blandning av spirulina, klorella och koriander. Produkten är rik på vitaminer, proteiner och klorofyll samtidigt som den innehåller polysackarider och mineraler.

 

Välkomna in i Husapotekets webshop – må gott!

Detoxpaket Herba Plus Husapoteket.euMighty Detox 170g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till min webshop!

Jag startade Husapoteket 2010 för att kunna dela med mig av min kunskap som Näringsterapeut.

Det finns så mycket vi själva kan göra för att förbättra eller bibehålla vår hälsa.

Min vision med Husapoteket och min praktik på Tumba Hälsocenter är att halvera medicinförbrukningen i Sverige!

Jag tror verkligen att vi kan göra det tillsammans när vi sprider kunskap om näring och livsstil.

Det är angeläget, inte bara för folkhälsan utan också för vår ekonomi där sjukvården står inför mycket stora utmaningar och subventionerna av medicin är mycket omfattande.

I min vision har vi vården som tar hand om våra akuta problem och genetiska sjukdomar och där naturmedicin och livsstil håller oss friska i övrigt.

 

Idag är många övermedicinerade och flera av våra sjukdomar är kost - och livsstilsrelaterade. Det finns stort utrymme att förbättra sin hälsa och på så sätt minska behovet av kemiska mediciner när vi får kunskap om våra byggstenar mineralerna och vitaminerna samt analyser som tydligt visar våra obalanser och behov. Jag erbjuder Hårmineralanalys, Hormontest Dutch-test m.flera under fliken Analyser. På min praktik använder jag Frekvensanalys. Näringsanalyser fungerar som en "besiktning" och ses framförallt som förebyggande men kan ge stor effekt då vården kanske inte hittat sjukdom.

Många kunder som anlitar Näringsterapin är mitt emellan hälsa och sjukdom. När vi mäter våra näringsämnen kan vi lättare skydda oss från sjukdomsprocesser. Näringsterapin har tusentals år av erfarenheter via örtteer och elixir att falla tillbaka på. Genom lång erfarenhet vet vi hur örter och näringsämnen bör doseras.

 

 

SvenskaEnglish

Produkter

Handla

Information

 

SvenskaEnglish